PARTNERS

Binnen onze eigen onderneming gaan we vooral aan de slag met een gezonde work-life balans voor mezelf en mijn collega. Ook bewaken we ten alle tijde de werkdruk op de werkvloer wat resulteert in een gezonde werkomgeving waar er steeds ruimte is voor het ontplooien van eigen talenten.

Natuurlijk hebben de producten die we verkopen een impact op de leefomgeving en het milieu. Daarom kiezen we bewust voor kwalitatief hoogstaande producten. Verder sponsoren we graag lokale initiatieven en ondersteunen we enkele vzw’s op verschillende manieren.

 

Gents MilieuFront 

GMF is een regionale milieuvereniging uit Gent die via positieve acties het leefmilieu en duurzame mobiliteit een duwtje in de rug wil geven. GMF streeft een duurzame samenleving na, die rekening houdt met de huidige behoeften zonder die van de toekomstige generaties in de weg te staan. Om dit te bereiken richt GMF zich in de eerste plaats tot de lokale overheden, de inwoners en het bedrijfsleven uit de regio. 

We ondersteunen het GMF door te adverteren in hun magazine Frontaal en GMF leden 5% korting te geven op onderdelen en accessoires.

Lid worden?  Klik dan hier voor meer info.

Natuurpunt

Niets leuker toch dan fietsen en wandelen in een natuurlijke omgeving?

Natuurpunt komt als middenveldorganisatie op voor natuur en biodiversiteit en voor het recht van alle mensen hierop in hun omgeving. Ze ijveren voor de bescherming van de open ruimte en de kwaliteit van het leefmilieu…

In 1933 werd de voorloper van Natuurpunt opgericht, en de eerste natuurgebieden aangekocht. Vandaag beheert Natuurpunt zo’n 23.000 ha en telt meer dan 100.000 leden. De vereniging legde dus een hele weg af.

Wordt hier snel lid voor een mooiere leefomgeving.

Leden van Natuurpunt krijgen in de winkel 5% op onderdelen en accessoires.

 

De Fietsersbond

De Fietsersbond behartigt de belangen van alle fietsersOf je nu vaak, soms of nog niet de fiets neemt. Dat doen ze op gemeentelijk, provinciaal, Vlaams, Brussels, Belgisch en ook Europees niveau. Overal dus. En niet alleen bij politici maar ook bij partners. Denk maar aan werkgevers (VOKA, UNIZO, BECI, VBO, …) maar ook de werknemers (de vakbonden) en het brede middenveld (BBL, Greenpeace, OKRA, …). Ze spreken in naam van alle fietsers, informeren ze en activeren via acties en campagnes.  Om zo fietsen echt vanzelfsprekend te maken en de drempels die er ook vandaag nog zijn om te fietsen echt weg te werken.

Leden van de Fietsersbond krijgen in de winkel 5% op onderdelen en accessoires

download (1)

De Vakantiefietser

Eind 1995 zag ‘De Vakantiefietser’ het levenslicht. Bezieler achter dit initiatief was Helmut Riemenschneider. Samen met enkele enthousiaste fietsreizigers van ‘het eerste uur’ zag hij dat er een grote toekomst was weggelegd voor fietsreizen dichtbij en veraf. Vandaag de dag is de vereniging uitgegroeid tot een organisatie die haar leden informeert over fietsreizen en kansen schept om elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren.

Vakantiefietsers geniet in de winkel een korting van 5% op onderdelen en accessoires.

Sodigent

vzw SodiGent heeft ongeveer 11.000 leden. Ze werken of werkten voor de Stad Gent, het OCMW Gent, AZ Jan Palfijn, de brandweerzone Centrum Gent, het stedelijk onderwijs Gent, North Sea Port , Sogent, het Autonoom Gemeentebedrijf Kunsten en Design, het Autonoom Gemeentebedrijf Erfgoed, SVK Gent, District09 of vzw De Centrale. 

De hoofddoelstelling van vzw SodiGent is immers leden in nood helpen. Dankzij de ledengelden en de financiële ondersteuning van de aangesloten partners, kan vzw SodiGent leden helpen bij onverwachte financiële problemen, bij hoge medische kosten, en bij maatschappelijke of administratieve moeilijkheden.

Sodigent lid? Dan krijg je 5% korting op onderdelen en accessoires in de winkel.